Algemene Voorwaaden

1.        Inleiding  

1.1    These voorwaarden zijn van de verkoop en aankoop van producten regelen via onze website.

1.2    You zal gevraagd worden om uw uitdrukkelijke akkoord met deze voorwaarden geven voordat u een bestelling op onze website te plaatsen.

1.3    This document heeft geen invloed op de wettelijke rechten die u als consument kan hebben (zoals rechten uit hoofde van de Consumer Contracts (Information, Annulering en toeslagen) Regulations 2013 of de Consumer Rights Act 2015).     

2.       Interpretation           

2.1    In deze voorwaarden:

(A) "wij" middelen Lucky baby; en   

(B) "u" betekent dat onze klanten of potentiële klant,      

        en "ons", "onze" en "uw" moet dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

3.       Order proces 

3.1    De reclame van producten op onze website vormt een "uitnodiging om te behandelen" in plaats van een contractueel aanbod.

3.2    No contract zal van kracht tussen u en ons komen, tenzij en totdat wij uw bestelling te aanvaarden in overeenstemming met de in deze afdeling 3 procedure 

        in een contract via onze website te kopen producten van ons 3.3To te voeren, moeten de volgende stappen worden genomen: moet u de producten die u wilt kopen toe te voegen aan uw winkelwagen, en vervolgens naar de kassa gaan; Als u een nieuwe klant bent, moet u vervolgens een account bij ons en in te loggen; Als u een bestaande klant bent, moet u uw login gegevens in te voeren; als je eenmaal bent aangemeld, moet u uw gewenste wijze van levering te selecteren en bevestig uw bestelling en uw instemming met de voorwaarden van dit document; zult u worden overgedragen naar de website van onze payment service provider, en onze payment service provider zal uw betaling te behandelen; dan zullen we een eerste bevestiging stuurt u; en zodra we hebben gecontroleerd of wij in staat om uw bestelling te voldoen,    

3.4    You krijgt de gelegenheid om te identificeren en te corrigeren invoerfouten voorafgaand aan het maken van uw bestelling door een wijziging van uw gegevens hebben.  

4.       producten       

4.1    De volgende soorten producten zijn of kunnen zijn om tijd te vinden op onze website van tijd: baby-artikelen.

4.2    We kunnen periodiek veranderen van de producten op onze website, en we hebben niet de intentie om door te gaan naar een bepaald product te leveren of een type product.      

5.       Prijzen

5.1    Our prijzen staan vermeld op onze website.

5.2    We zal van tijd tot tijd veranderen de vermelde prijzen op onze website, maar dit heeft geen invloed op de contracten die eerder in werking zijn getreden.     

5.3    All bedragen vermeld in deze algemene voorwaarden of op onze website zijn inclusief BTW.   

5.4    It is mogelijk dat de prijzen op de website onjuist kunnen worden aangehaald; dienovereenkomstig, zullen we de prijzen controleren als onderdeel van onze verkoop procedures zodat de juiste prijs aan u krijgt hiervan een melding voordat de overeenkomst in werking treedt. 

5.5    In aanvulling op de prijs van de producten, moet u wellicht een verzendkosten in rekening gebracht, die u krijgt hiervan een melding voordat het contract van de verkoop van kracht wordt te betalen.     

6.       Payments       

6.1    You moet tijdens het afrekenen, betalen de prijzen van de producten die u bestelt.     

6.2    Payments kunnen worden gemaakt door een van de toegestane methoden vermeld op onze website van tijd tot tijd.       

6.3    If u elk bedrag niet te betalen aan ons toe te schrijven onder deze voorwaarden in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden, dan kunnen we onthouden van de bestelde producten en / of via een schriftelijke kennisgeving aan u te allen tijde opzeggen van het contract van de verkoop voor de producten.

6.4    If je een ongerechtvaardigde credit card, bankpas of andere heffingen-back te maken dan zult u aansprakelijk te betalen ons binnen 7 dagen na de datum van onze schriftelijke aanvraag:    

(A) een hoeveelheid gelijk aan de hoeveelheid lading-back;       

(B) alle derde onkosten partij die door ons in verband met de tenlastelegging-back (met inbegrip van kosten gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of creditcardmaatschappij);  

(C) een administratieve vergoeding van 30,00 euro inclusief BTW; en    

(D) alle redelijke kosten, verliezen en kosten bij het terugvinden in deze afdeling 6.4 bedoelde bedragen inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten,     

        en ter vermijding van twijfel, als je niet te erkennen of niet aan de bron van een vermelding op uw kaart verklaring of andere financiële verklaring herinneren, en maak een charge-back als gevolg daarvan, zal dit een onterechte last-back voor het vormen toepassing van deze paragraaf 6.4.

7.       Deliveries       

7.1    Our beleid en de procedures met betrekking tot de levering van producten zijn opgenomen in de levering sectie op onze website.      

7.2    We zal zorgen voor de producten die u koopt moeten worden geleverd op het adres dat u opgeeft tijdens het afrekenen.

7.3    We zal redelijke inspanningen gebruiken om uw producten te leveren op of vóór de datum voor de levering uiteengezet in de orderbevestiging of, als er geen datum in de orderbevestiging is ingesteld, binnen 7 dagen na de datum van de orderbevestiging; Dat doen we echter niet garanderen dat de levering door deze datum.       

7.4    We doen garantie dat, tenzij er bijzondere omstandigheden alle leveringen van producten zullen na de laatste van ontvangst van de betaling en de datum van de opdrachtbevestiging worden verzonden binnen 30 dagen. 

8.       Distance contracten: herroepingsrecht  

8.1    This Section 8 is van toepassing als en alleen als je te bieden aan contract met ons, of een contract met ons, als consument - dat wil zeggen, als een persoon die optreedt volledig of grotendeels buiten uw bedrijfs- of beroepsactiviteit.        

8.2    You kan een aanbod om een contract aan te gaan met ons op via onze website in te trekken of te annuleren van een contract met ons aangegaan via onze website (zonder opgave van redenen voor intrekking of annulering) op elk gewenst moment binnen de periode van: 

(a) te beginnen bij de indiening van uw aanbod; en        

(b) eindigt aan het einde van 14 dagen na de dag waarop de producten in het fysieke bezit komen of het fysieke bezit van een persoon die door u in bezit te nemen (of, wanneer de overeenkomst voor de levering van meerdere producten, partijen of onderdelen van iets, 14 dagen na de dag waarop de laatste van deze producten, partijen of onderdelen komt in je fysieke bezit of het fysieke bezit van een periode die door u in bezit nemen van hen).   

8.3    In om een aanbod tot contract in te trekken of te annuleren van een contract op de in deze paragraaf 8 beschreven basis, moet u ons informeren over uw besluit tot intrekking of annuleren (zoals het geval kan zijn). U kunt ons op de hoogte door middel van een duidelijke uiteenzetting van de beslissing. In het geval van annulering, kunt u ons informeren over het gebruik van de annulering vorm die we voor u beschikbaar te maken. Om de deadline annulering te voldoen, is het voldoende voor u om uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht om te annuleren voordat de opzegtermijn is verstreken.      

8.4    If u een contract op de in deze paragraaf 8 beschreven basis annuleren, moet u sturen de producten terug naar ons te Lucky Baby, Belgielei 25, Antwerpen 2018, België of overhandigt die aan ons of een persoon die door ons om hen te ontvangen. U moet voldoen aan uw verplichtingen in deze afdeling 8, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons te informeren over uw beslissing om het contract te annuleren. U moet de directe kosten van het product terug te betalen.    

8.5    If u een bestelling te annuleren in overeenstemming met deze afdeling 8, zult u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u met betrekking tot de bestelling inclusief de kosten van levering aan u aan ons betaald, met uitzondering van:    

(a) als u een soort van levering koos kost meer dan de minst dure soort van de levering die wij bieden, behouden wij ons het recht voor om het verschil in kosten te behouden tussen de aard van de aflevering je hebt gekozen en de minst dure vorm van aanbod dat wij aanbieden ; en 

(b) anders bepaald in deze sectie 8.

8.6    If de waarde van de door u geretourneerd producten wordt verminderd met een bedrag als gevolg van de behandeling van deze producten door u dan wat nodig is om de aard, de kenmerken vast te stellen en de werking van de producten, kunnen we dat bedrag van u terugvorderen om het contract prijs. We kunnen dat bedrag terug te vorderen door mindering te brengen op enige terugbetaling te wijten aan u of moet u dat bedrag rechtstreeks aan ons te betalen. Handling die verder gaat dan het soort behandeling van die redelijkerwijs in een winkel worden toegelaten zal worden "dan wat nodig is om de aard, de kenmerken vast te stellen en de werking van de producten" voor deze doeleinden.    

8.7    We zal geld terugbetalen met dezelfde methode gebruikt om de betaling te doen, tenzij u uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In ieder geval zal u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de restitutie.        

8.8    Unless we hebben aangeboden om de producten te verzamelen, zullen we een terugbetaling te verwerken als gevolg van u als gevolg van een annulering op de in deze paragraaf 8 beschreven binnen de termijn van 14 dagen na de dag basis waarop we de geretourneerde producten of ontvangen ( indien eerder) na de dag waarop u aan ons het bewijs dat hij de producten teruggestuurd. Als we niet de producten aan u op het moment van intrekking of nietigverklaring verzonden of hebben aangeboden om de producten te verzamelen, zullen we een teruggave verwerken vanwege je zonder onnodige vertraging, en in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na de dag waar we op de hoogte zijn van de intrekking of annulering.    

8.9    You zal geen recht op een contract zoals beschreven in deze sectie 8 voor zover de overeenkomst betrekking annuleren niet:   

(a) de levering van niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing worden gemaakt door u, of goederen die duidelijk zijn gepersonaliseerd;      

(b) de levering van verzegelde goederen die niet kunnen worden teruggezonden gezondheidsbescherming of hygiënische redenen, wanneer deze goederen zijn ontsloten door u; of        

9.       Warranties en representaties       

9.1    You garandeert en verklaart ons dat:         

(a) u wettelijk in staat het aangaan van bindende contracten;    

(b) u volledige gezag, kracht en het vermogen om akkoord te gaan met deze voorwaarden;  

(c) alle informatie die u aan ons verstrekt in verband met uw bestelling is waar, juist, volledig en niet-misleidende; en   

(d) u in staat om de levering van de producten te nemen in overeenstemming met deze voorwaarden en onze uitvoering van het beleid zal zijn.     

9.2    We garandeert u dat:

(a) we hebben het recht om de producten die u kopen en verkopen;     

(b) de producten die we verkopen aan u vanaf elke aanklacht of last vrij worden verkocht, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden;

(c) u zult ongestoord bezit van de producten die je koopt, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden te genieten;      

(d) de producten die je koopt zal overeenkomen met elke beschrijving gepubliceerd op onze website; en      

(e) de producten die je koopt van voldoende kwaliteit zal zijn.    

9.3    All van onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten zijn opgenomen in deze bepalingen en voorwaarden te stellen. Voor zover maximaal door toepasselijk recht en onder mogen paragraaf 10.1, worden alle andere garanties en verklaringen uitdrukkelijk uitgesloten.    

10.    Limitations en uitsluitingen van aansprakelijkheid    

10.1  Nothing in deze voorwaarden en zal voorwaarden:

(a) het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;   

(c) eventuele verplichtingen op een manier die niet toepasselijk recht is toegestaan beperken; of  

(d) exclusief eventuele schulden die niet onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden uitgesloten,      

        en, als je een consument, uw wettelijke rechten zullen niet worden uitgesloten of beperkt door deze voorwaarden, behalve voor zover toegestaan door de wet.

10.2  The beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 10 en elders in deze algemene voorwaarden:         

(a) in paragraaf 10.1; en     

(b) van toepassing op alle verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden of in verband met het onderwerp van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor de schending van een wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. 

10.3  We zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van alle verliezen die voortvloeien uit een evenement of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.      

10.4  We is niet aansprakelijk voor u met betrekking tot zakelijke verliezen, met inbegrip van (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomsten, inkomsten, het gebruik, de productie, de verwachte besparingen, handel, contracten, commerciële kansen of goodwill.  

10.5  You accepteren dat we er belang bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze managers en werknemers en, gelet op dat belang; gaat u ermee akkoord dat u geen vordering persoonlijk zal brengen tegen Lucky baby of onze medewerkers ten aanzien van alle verliezen die u lijdt in verband met de website of deze voorwaarden (dit zal niet, natuurlijk, beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid entiteit zelf voor het handelen en nalaten van onze officieren en medewerkers).

10.6  Our totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot een contract voor de aankoop producten van ons onder deze voorwaarden niet meer bedragen dan het hoogste van:     

(a) 100 euro; en       

(b) het totale bedrag betaald en onder de overeenkomst te betalen aan ons.    

11.    Order annulering      

11.1  We kan een contract onder deze voorwaarden en bepalingen onmiddellijk op te zeggen door het geven u een schriftelijke opzegging, indien:         

(a) u niet te betalen, op tijd en volledig, elk bedrag dat aan ons in het kader van dat contract; of  

(b) u het plegen van een schending van dit contract.       

11.2  You kan een contract onder deze voorwaarden en bepalingen onmiddellijk op te zeggen door het geven van ons een schriftelijke opzegging, als we een dergelijke contractbreuk te plegen.     

11.3  We kan een contract onder deze voorwaarden te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u als we verhinderd dat contract door een gebeurtenis buiten onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-beschikbaarheid van grondstoffen, onderdelen of producten, of een stroomstoring, arbeidsconflict invloed derden, overheidsvoorschriften, brand, overstroming, ramp, oproer, terroristische aanslag of oorlog.      

12.    Consequences van orderannulering        

12.1  If een contract onder deze voorwaarden wordt geannuleerd overeenkomstig artikel 11:        

(a) zullen we niet langer aan één verplichting om producten die niet geleverd op de datum van de annulering bezorgen te kunnen bekijken;     

(b) u blijft een verplichting in voorkomend geval te betalen voor producten die op de datum van de annulering hebben geleverd (zonder afbreuk te doen aan enig recht mogelijk dat wij de producten terug te zetten) hebben; en        

(c) alle overige bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing te zijn, met dien verstande dat de afdelingen 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 blijven ook na beëindiging overleven en van kracht blijven voor onbepaalde tijd.  

13.    Scope  

13.1  These voorwaarden vormen geen uitgeven of overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten.    

13.2  These voorwaarden zijn niet van toepassing op het in licentie geven van de werken (met inbegrip van software en literaire werken) bestaande of opgeslagen in producten.         

13.3  These voorwaarden zijn niet van toepassing op de verlening van diensten door ons of een derde ten opzichte van de (anders dan bezorgdiensten) producten.      

14.    Variation         

14.1  We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien door de publicatie van een nieuwe versie op onze website. 

14.2  a herziening van deze voorwaarden zijn van toepassing op de contracten op elk moment volgend op het tijdstip van de herziening aangegaan, maar heeft geen invloed op de contracten die vóór het tijdstip van de herziening.        

15.    Assignment    

15.1  You hierbij overeen dat wij, de overdracht, sub-contract kan toewijzen of anderszins omgaan met onze rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden - het verstrekken van, als je een consument, betekent dat een dergelijke actie niet dienen om de garanties profiteert u verminderen onder deze voorwaarden.   

15.2  You mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins te verhandelen met een van uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen.       

16.    No ontheffingen        

16.1  No schending van een bepaling van een contract onder deze voorwaarden zullen worden afgeweken tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij niet in strijd.      

16.2  No verklaring van afstand van een schending van een bepaling van een contract onder deze voorwaarden worden opgevat als een verdere of blijvende afstand van enige andere schending van deze bepaling of een schending van een andere bepaling van dat contract.      

17.    Severability    

17.1  If een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt bepaald door een rechter of andere bevoegde autoriteit onrechtmatig en / of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

17.2  If onrechtmatige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden zou wettig of afdwingbaar indien deel ervan werden geschrapt, dat deel zal worden geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.      

18.    Third rechten van derden  

18.1  A contract onder deze voorwaarden is voor ons welzijn en uw voordeel, en is niet bedoeld als voordeel of uitvoerbaar door een derde partij.      

18.2  The uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.  

19.    Entire overeenkomst           

19.1  Subject paragraaf 10.1, deze voorwaarden [, samen met onze uitvoering van het beleid en ons retourbeleid, zal de gehele overeenkomst tussen u en ons vormen met betrekking tot de aan- en verkoop van onze producten en zal alle eerdere overeenkomsten tussen u en vervangen ons met betrekking tot de aan- en verkoop van onze producten.   

20.    Law en jurisdictie     

20.1  These voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. 

20.2  Any geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van België.      

21.    Statutory en regelgevende openbaarmakingen           

21.1  We ontvangt een kopie van deze voorwaarden niet bestand specifiek met betrekking tot elke gebruiker of klant en, als we deze voorwaarden, de versie waar u oorspronkelijk overeengekomen niet meer beschikbaar op onze website bij te werken. Wij raden u overwegen een kopie van deze voorwaarden sparen voor toekomstig gebruik.      

21.2  Our BTW-nummer is BE 505 500 652.        

21.3  The website van online geschillenbeslechting platform van de Europese Unie is te vinden op   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. De online geschillenbeslechting platform kan worden gebruikt voor het oplossen van geschillen.

22.    Our informatie          

22.1  This website is eigendom van en wordt beheerd door Lucky Baby.         

22.2  We zijn geregistreerd in België onder nummer 290217, en onze maatschappelijke zetel te Belgiëlei 25, Anterpen 2018, België.   

22.3  Our hoofdvestiging is op Belgielei 25, Anterpen 2018, Belgium.

22.4  You kunt contact met ons op:

(A) het gebruik van onze website contact formulier; of    

(B) via e-mail, met behulp  info@luckybaby.be; of

(C) telefonisch op +32 (0) 3 218 9492; of  

(D) per post, Lucky Baby, Belgielei 25, Antwerpen 2018, België

Top